Żywność eko – nie każdy produkt może zasłużyć na to miano

Kup żywność ekologiczną na https://artmankiszonki.pl/pl/c/Zywnosc-ekologiczna/15.

Od szybkiego rozkwitu przemysłu żywieniowego, który rozpoczął się na początku XX w., wyroby spożywane przez nas codziennie zaczęto często wypełniać rozmaitymi związkami przedłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednak wraz z rosnącą wiedzą nabywców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć oddziaływanie na ich samopoczucie, w ostatnim czasie coraz częściej szukają oni wyrobów wyprodukowanych z żywności ekologicznej.

Eko żywność – z upraw nie stosujących syntetycznych pestycydów i nawozów

Aby konkretny produkt dostępny w Polsce mógł nazywać się „ekologicznym”, musi spełnić wiele wymogów. Żywność eko oraz przetwory z niej wytwarzane muszą pozyskać odpowiednie certyfikaty wydawane przez desygnowane do tego instytucje. Najważniejszym jednak cechą spożywczych wyrobów eko jest to, iż wykorzystane do ich przyrządzenia owoce i warzywa hodowano z zachowaniem głównych reguł rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych pestycydów ani nawozów mogących mieć negatywny wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które również są zagrożeniem dla środowiska. Niektóre bowiem nawozy zanieczyszczają wody powierzchniowe lub wywołują zasolenie gleby, a opryski upraw chemicznymi pestycydami nieraz skutkują śmiercią pożytecznych pszczół. Natomiast na skutek ekologicznej uprawy rośliny cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niezdrowych związków przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Jak powinna być oznakowana zdrowa żywność?

Żywność eko jest poddawana stałej kontroli w każdej fazie produkcji, w tym też podczas składowania oraz przewozu. Co ważne, jeśli artykuł spełnia warunki, jego producent oprócz typowych informacji m.in. o dacie trwałości, masie netto, kraju produkcji ingredientów, możliwych alergenach i temperaturze składowania, musi również obligatoryjnie podać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej dany produkt i umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, a więc liść ułożony z gwiazd. Szukając żywności eko należy więc czytać dokładnie etykiety produktów, a nabywając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie widnieje informacja o uzyskanych certyfikatach.

Kontakt z nami:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]