Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w produkcji centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – czy są niezbędne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć pracę przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centralki telefoniczne umożliwiają przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który zezwala na połączenia zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.