Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Jeśli szukasz kontenerów na odpady, zobacz tutaj

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania oraz przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Kontakt z nami:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]