Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, znajdziesz na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Dzięki otwarciu się Polski na firmy z większości krajów świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i przysięgłych translacji na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż w sieci łatwo znaleźć darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich usługi jest często koniecznością, np. jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Elementy kształtujące końcowy koszt tłumaczenia

Ostateczny koszt tłumaczenia dokumentu determinują następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na już” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje dokument. Translacja artykułów medycznych, kontraktów handlowych bądź prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.

Przekład poświadczony a zwykły

Trzeba wspomnieć, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. prawo jazdy bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli zwykle określają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]