Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Nawet gdy budowla ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, że z biegiem czasu ściany będzie przenikać woda. Może się to wydarzyć również bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie nieprawidłowo wykonanej lub nadwerężonej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – najpierw rozpoznanie przyczyn

Wilgotne mury nie znaczą od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba rozpocząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, toalety i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej następstwem przecieków z nieszczelnego tarasu bądź dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i ściany budynków lub gdy doszło do zalania w wyniku powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Specjaliści, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od analizy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to baza do wybrania najodpowiedniejszych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i odpadają, a na murach wykwitają zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz nawet na kilka metrów. Zdarza się to często, szczególnie w starych budynkach, jednak można to naprawić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która powstrzyma unoszenie się wody ku górze. Następnym krokiem, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega niekiedy odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej bądź papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W szeregu przypadków potrzebne będzie również odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych modułów budynków, jak przepusty kabli, ściany żelbetowe oraz przepusty rur.