Ochrona budynku przed wilgocią jest niezbędna – o hydroizolacji

W toku budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania należy zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do źle lub w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozwój chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które elementy budynku powinno się chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą głównie fundamenty, piwnice, dachy, balkony i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają ochrony przed wilgocią i jakiej technologii warto użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa miała spadek zapobiegający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Kluczowe jest, aby projektowanie hydroizolacji, polecić kompetentnej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze ekspertami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm dylatacyjnych, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zamówienie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.