Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Na janklusak.pl uzyskasz poradę coacha Kraków

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymusza ciągłe dostosowywanie się do jego aktualnych wymogów, a przy tym jest nadzwyczaj konkurencyjny. Z tej przyczyny tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy dużych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką profesjonalnego coacha.

Doradca zawodowy – pomoc dla dyrektorów oraz właścicieli przedsiębiorstw

Doświadczony coach psycholog służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, otwiera ją na zachodzące zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy, ale także daje nowe perspektywy awansu. Coach skupia się na ambicjach i zamiarach klienta, dlatego sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na wykonanie uzgodnionych założeń. Kto często decyduje się na sesje coachingowe? To zwłaszcza dyrektorzy bądź prezesi przedsiębiorstw, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje w sektorze nadzoru i organizacji pracy.

Praca z doradcą zawodowym – wstępna rozmowa i poznanie celów klienta

Fundamentem owocnej w pożądane skutki współpracy z coachem kariery, jest drobiazgowe poznanie klienta. W związku z tym inicjujące spotkanie z coachem upływa na dokładnym ustaleniu ambicji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najważniejszych sukcesów oraz klęsk zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, jak również wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Pierwsza rozmowa nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można nawiązać kontakt przez komunikator albo telefon. Po przeprowadzeniu określonej ilości spotkań coach opracowuje podsumowanie całego procesu. Wskazuje w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne zamierzenia, a także gdzie ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]