tłumaczenia rosyjski Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia zatrudnienia czy też studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]