Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne też dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może być pomocny.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do testu muszą też spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej i minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest też niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, że nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.