Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Chcesz sprawdzić, kto oferuje badania psychologiczne Bielsko? Nie zwlekaj! Koniecznie odwiedź www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim testom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać więc, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Zadaniem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, gdyż badane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]