Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Zamów badania psychotechniczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów badających inteligencję oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Ujmują m.in: intro- oraz ekstrawersję, neurotyzm i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje stereometr, aparat krzyżowy, wirometr, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni jedynie pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1+E, D1, D i D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które pragną wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Warto podkreślić, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je wyłącznie raz.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]