Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Na http://www.bielskobadania.pl zamówisz badania psychotechniczne Bielsko.

Badania psychologiczne kierowców są wykonywane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie aparaty wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – przez ile są ważne?

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychotechnicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C+E. Do testów przystępują również kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą cechy osobowości kierowcy

Badanie kierowców składa się z 2 części. W pierwszej kolejności osoby badane przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Następnym etapem badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, stereometr i aparat Piórkowskiego. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]