Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Badania operatorów Bielsko - więcej o tych usługach.

Do pracy w różnego rodzaju profesjach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Inne testy wykonywane są wobec prawników, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje okazują się w ich czasie najważniejsze.

Przepisy a badania operatorów

Terminy wykonywania oraz charakter badań operatorów wózków podnośnikowych i innych maszyn wykorzystywanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy lub cztery lata, poza osobami po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co 2 lata. Warto jednak pamiętać, że wygląd badań może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe testy albo poszczególne elementy są w danym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test badający zdolności intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]