Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, długi względem partnerów zwiększają się z tygodnia na tydzień i rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najlepszym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek zadłużonym spółkom

Restrukturyzacją można nazwać przeobrażenie przedsiębiorstwa mającą na celu uniknięcie jego bankructwa i w następstwie zwiększenie jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo dostarcza sporo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, zatem jest bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm. Także postępowania trwają krócej niż przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele korzyści: spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, pozwalają przystopować egzekucje komornicze, powstrzymać realizację nieprzychylnych ugód, a przede wszystkim uratować firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

Przytoczony wyżej akt prawny wymienia 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu wykazu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednakże w domyśle ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj restrukturyzacji toczy się na ogół około pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas prowadzenia tego rodzaju postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli 12 miesięcy, ponieważ w sprawach tyczących się wierzytelności spornych, to sąd postanawia o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to dłużnik przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego notabene sam wyznacza, samodzielnie prowadzi negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Zadaniem sądu jest tu tylko potwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które wpływają na to, jaki rodzaj restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować tylko wówczas, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przekracza 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego bądź układowego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, toteż jeżeli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale wahasz się, który rodzaj będzie korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo skorzystaj ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego.