Faktoring dla biznesu – co warto o nim wiedzieć?

Faktoring należy do najchętniej wybieranych aktualnie usług bankowych. Jest skierowany przede wszystkim do firm, które stosują odroczone czasy płatności i obawiają się utraty płynności finansowej. Faktoring pozwala na zdyscyplinowanie kontrahentów do bezzwłocznego spłacenia należności. Oprócz tego jest to również doskonałe wyjście dla przedsiębiorstw potrzebujących nowych sposobów pokrycia wydatków wiążących się z inwestycjami. Na czym jednak opiera się faktoring? Czemu okazuje się tak skuteczny? O jakich rzeczach powinny wiedzieć firmy, które postawią na tę metodę finansowania? Jak uniknąć ewentualnych trudności wiążących się z faktoringiem?

Na czym opiera się faktoring?

Faktoring zwykle kojarzony jest w szczególności z wykupieniem należności firmy przez bank. W istocie jest on połączeniem rozmaitych typów usług, a wykup należności będzie jedynie jedną z nich. Polega on na wykupieniu należności udokumentowanych fakturą VAT – faktor (zwykle bank) przejmuje zobowiązania od faktoranta, czyli przedsiębiorstwa. Oprócz tego zobowiązuje się zapewnić mu również inne usługi, czyli pomoc w ściągnięciu niespłaconych zobowiązań, prowadzenie rachunków oraz porady finansowe. Na charakter umów dotyczących faktoringu w naszym kraju rzutują postanowienia prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Faktoring dla firm – jak wybrać ofertę?

Oferty kolejnych banków zapewniających faktoring są niekiedy bardzo różne. By uniknąć błędów, których rezultatem mogą być duże straty, musimy dobrze przemyśleć każdą z nich. Niezbędne będą wtedy specjalne kwalifikacje, których nierzadko po prostu nie posiadamy. Dlatego wybór oferty dobrze skonsultować z doradcą finansowym, który powie nam, w jaki sposób wybrać bank, który zagwarantuje nam najlepsze warunki. Współpraca z doradcą to co prawda pewien koszt, jednak najczęściej okazuje się, iż w ten sposób unikniemy podpisania niekorzystnej umowy.