Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Więcej o nocie księgowej 40 euro.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy budowanych często przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. Przecież zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych problemów finansowych bądź prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]