Cechy i zastosowanie faktury proforma

Czy faktura proforma jest wiążąca. Uzyskaj więcej wskazówek.

Każdy kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, ale też i większość osób realizujących zakupy w sieci, otrzymał przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, stąd nieraz spotykamy się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Wypada jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który formą propozycji pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy kupna towaru, zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie została wykonana, więc warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal być zmodyfikowane.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności wydania stosownej faktury VAT

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz zawiera podobne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę towarów bądź usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o wysokości ewentualnych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie terminu dostarczenia towaru czy też wykonania usługi.

Taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, żeby bez trudności można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Trzeba również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca przeleje już zaliczkę lub zapłaci w całości za przedmiot transakcji.