Jakie prace obejmują badania gruntu?

Bez względu na to, czy budujemy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem, który dopiero rozpoczyna budowę wielkiego osiedla, powinniśmy pamiętać o przydatnych podczas budowy pracach. Godne uwagi są między innymi badania gruntu. Co mają na celu badania gruntu? Jakie czynności wchodzą w ich zakres?

Badania gruntu – czym są?

Badania gruntu to typ usług geologicznych, które wykonuje się tak podczas rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Stawiają sobie za cel rozpoznanie warunków gruntowych i wodnych obszaru, na którym ma powstać nieruchomość. W efekcie bez przeszkód można rozpocząć budowę w wybranym punkcie. Nie trzeba wtedy bać się, że wybudowany dom zawali się, ponieważ parametry gruntowo–wodne były niewłaściwie. Poprawnie wykonane badania gruntowe pomogą określić ułożenie warstw gruntu oraz jego uwarunkowania hydrogeologiczne. Pozwalają również na określenie atrybutów mechanicznych i fizycznych terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja.

Badania gruntu – jakiego rodzaju czynności przeprowadza się w ich trakcie?

Badania gruntu to wiele złożonych czynności, które mogą wykonywać wyłącznie biegłych o odpowiednich kwalifikacjach. Na ogół rozpoczynają się od wiercenia geologicznego oraz sondowania geologicznego. W dalszej kolejności przeprowadza się również laboratoryjne badania gruntu. Finalną fazą badań geologicznych jest zawsze opracowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed początkiem inwestycji lub już w czasie jej trwania, powinno się zlecić je posiadającym rozległe kwalifikacje geologom, który mają wymagane pozwolenia. Tylko w takiej sytuacji można być pewnym, że prace zostaną odpowiednio przeprowadzone, a otrzymane wyniki są zgodne ze stanem faktycznym. Szczęśliwie, dzisiaj odszukanie firm oferujących badania geologiczne, nie przysparza wielu kłopotów. Część z nich to przedsiębiorstwa mające świetną opinię.