Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje dziesiątki tysięcy maturzystów. Często decyzja ta określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane.

Wydziały popularne pośród maturzystów

W top 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na podium pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna automatyka i robotyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, niemniej jednak dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają najczęściej psychologię i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach pojawiają się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (przykładowo finanse i rachunkowość), rozmaite filologie (zwłaszcza angielska) czy budownictwo.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (japonistyka i sinologia), a także matematyki. Najtrudniej dostać się też na studia związane z kreowaniem wizerunku, filmem i teatrem czy designem. Trzeba zaakcentować, iż duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków jednocześnie.

Jak wybrać najlepsze dla nas studia?

Rozmyślając o wyborze kierunku warto rozważyć własne zainteresowania, ale też ewentualny popyt na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, że dany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie poszerzać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one organizowane na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i z reguły nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje m.in. poprzez pomoc w organizacjach uczelnianych bądź wolontariatach. Warto zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.