Dekarbonizacja przemysłu, czyli jak efektywniej wykorzystać zasoby energetyczne

W tym miejscu otrzymasz szczegółowe wiadomości o kogeneracji.

Wraz z rozwojem przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, a także poczucie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia węgla i gazu

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych przez implementowanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez redukcję wykorzystania węgla i gazu oraz zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu i ciepła, lub trigeneracja, która poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego generowany jest także chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest również wykorzystanie “czystej energii”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która jest generowana w trakcie procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później ponowne jej użycie daje po jakimś czasie pokaźne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zmniejszeniem się emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju gospodarki w przyszłych dziesięcioleciach

W czasie globalnej świadomości szkodliwego oddziaływania ludzkości na ekosystem i wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to jedyna droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tego rodzaju rozwiązań wymaga poniesienia sporych kosztów, jednak w rezultacie korzyści jakie one przynoszą, pod każdym względem je równoważą. Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów zakupu energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z kolei minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Kontakt z nami:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10