Pierwsza pomoc – kurs

W naszym kraju co roku ginie kilka tysięcy ludzi wyłącznie dlatego, że świadkowie zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na tak zatrważające statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia poruszane w czasie kursu, zależą od ustaleń organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku oparzeń termicznych czy zawału mięśnia sercowego.