Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie pracy, prawie rodzinnym, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna firm

Działalność Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne konsekwencje prawne.